dutch
international
science
film festival

Derde editie 08 t/m 12
nov 2017
Nijmegen

_MG_2104©Kelley van Evert

InScience is hét Nederlands filmfestival voor de wetenschapsfilm. InScience biedt een podium voor de dialoog tussen wetenschap, kunst en maatschappij. InScience wil door middel van de kunstvorm film de maatschappelijke relevantie van wetenschap voor een breed publiek verhelderen en toegankelijk maken.

Het zeer diverse filmprogramma, de aanwezigheid van een omvangrijk festivalpubliek en meer dan 200 nationale en internationale wetenschappers en filmprofessionals (regisseurs, filmproducenten, journalisten) veranderen Nijmegen tijdens InScience Dutch International Science Film Festival in een ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van nieuwe inzichten.

visie

InScience wil een podium zijn voor nieuwe manieren om over wetenschap te communiceren. Daartoe brengen we kennisinstellingen en innovatieve bedrijven, wetenschappers en kunstenaars bij elkaar en dagen de wetenschap en de kunsten – in het bijzonder de filmkunst – uit hun concepten aan elkaar te scherpen.

Wetenschap en de kunsten zijn verschillende manieren om naar de werkelijkheid te kijken en die te verbeelden. Maar voor beiden zijn creativiteit, nieuwsgierigheid en oorspronkelijkheid voorwaarden om tot nieuwe inzichten te komen. Wetenschap en de kunsten delen de durf om onbekend terrein te verkennen.

Via de kunstvorm film en in het debat slaat InScience de brug tussen wetenschap en kunst. De wetenschapsfilm is niet louter een instrument ten dienste van het verhaal van de wetenschap, maar verrijkt het domein van de wetenschap met een eigen idioom. Waar de wetenschapper gebonden is aan nauwkeurige afspraken, trekt de kunst haar eigen spoor, gaat door waar de wetenschapper moet zwijgen, en daagt zo de wetenschap uit. Ook dat is InScience: een kritisch debat over mogelijke werkelijkheden en hoe de wetenschap de deuren daar naartoe opent.

programma

Het programma van InScience bestaat uit de beste wetenschapsfilms van het moment. De films variëren in vorm en genre en gaan over wetenschappelijke onderwerpen, ontwikkelingen, personen of historische gebeurtenissen. Naast filmvertoningen zijn er lezingen, filmbeschouwingen, debatten en kunstinstallaties op het snijvlak van kunst en wetenschap. Het competitieprogramma bestaat uit de beste films van het festival. De films uit het competitieprogramma maken kans op de NTR Audience Award.

Educatieve activiteiten

InScience heeft een uitgebreid educatief aanbod voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs en stimuleert leerlingen het verschil te zien tussen feit en fictie. Er wordt een speciaal educatieprogramma aangeboden samen met bijbehorend lesmateriaal, met zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten. Het festival wil op deze manier een jonge doelgroep (en hun docenten) op een laagdrempelige en aantrekkelijke wijze kennis laten maken met wetenschap, film en kunst.

Scholen kunnen klassikaal een bezoek brengen aan het festival maar voor leerlingen en docenten worden er ook na schooltijd interessante activiteiten georganiseerd. Voor meer informatie klik hier.

Internationaal

InScience verbindt Nederlandse filmmakers via de European Academy Award met de European Science Film Association en stelt een selectie van Nederlandse wetenschapsfilms samen ten behoeve van Academia Film Olomouc (AFO), het grootste internationale wetenschapsfilmfestival in Europa.